Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

Opgesteld 08-01-2018

 

De Algemene voorwaarden van Schuifdeur-totaal.nl zijn van toepassing op alle bestellingen, diensten en leveringen van producten van Schuifdeur-totaal.nl (hierna ook aangeduid als 'de verkoper') aan consumenten (hierna aangeduid als 'de koper') via de webwinkel www.Schuifdeur-totaal.nl.

 1. Algemeen

Op alle bestellingen, diensten en leveringen aan consumenten via de webwinkel www.Schuifdeur-totaal.nl zijn de onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voordat de overeenkomst gesloten wordt, dient u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs getoond worden.

 1. Verzendkosten

Voor verzending van uw bestelling brengt Schuifdeur-totaal.nl verzendkosten in rekening. Verzendkosten variëren van € 3,95 euro tot en met € 90,00 euro afhankelijk van afmetingen en gewicht. Bij meerdere deuren rekenen wij mogelijk meer verzendkosten. Voor al onze schuifdeursystemen rekenen wij standaard € 10,00 euro aan verzendkosten. Onder aan onze homepage vind u onder het kopje 'Verzendkosten' meer over onze Verzend tarieven. Neem voor meer informatie hierover contact op via info@schuifdeur-totaal.nl. Wij verzenden uw bestelling in één of meerdere pakketten.

 1. Betaling

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Schuifdeur-totaal.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten inclusief de verzendkosten. Een bestelling wordt geleverd na betaling. U kunt direct online betalen door middel van iDEAL (aanbevolen) of door middel van overboeking. Wilt u bij betaling via overboeking de laatste vier nummers van uw bestelnummer vermelden?

 1. Levering

Schuifdeur-totaal.nl streeft er naar dat alle artikelen binnen 3-5 werkdagen geleverd worden na ontvangst van de betaling, m.u.v. onze maatwerk producten zoals deuren en wandplanken of op maat gemaakte schuifdeursystemen. Er wordt altijd gestreefd naar een zo snel mogelijke levering. Mocht de verzending van uw pakket om een of andere reden niet door ons vervoersbedrijf of een andere vervoerder binnen 3-5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen. Indien Schuifdeur-totaal uw bestelling binnen 10 werkdagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren (m.u.v. onze maatwerk producten zoals deuren en wandplanken of op maat gemaakte schuifdeursystemen ) schuifdeur-totaal.nl raadt u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 werkdagen schriftelijk te melden.

 1. Retourneren/Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Schuifdeur-totaal.nl doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Schuifdeur-totaal.nl retourneren, conform de door Schuifdeur-taal.nl verstrekte instructies. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper. Schuifdeur-totaal.nl zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen het retourneren aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending. Indien de koper een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Schuifdeur-totaal.nl zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen, zodat u de juiste bestelde artikelen alsnog geleverd krijgt, na ontvangst van uw teruggezonden artikelen. Er geldt een uitzondering op alle maatwerk artikelen. Op maat gemaakte producten kunnen niet worden omgeruild/geretourneerd tenzij schuifdeur-totaal.nl verkeerd geleverd heeft dus niet bij verkeerd inmeten door de consument. Onder op maat gemaakte producten verstaan we o.a onze deuren en wandplanken collectie. Op al onze producten m.u.v. de hierboven genoemde maatwerkproducten geven wij 2 jaar garantie, mochten zich binnen deze periode gebreken zichtbaar worden die terug te herleiden zijn door een fabricatiefout dan zullen wij u een nieuw product toezenden, voorwaarde is wel dat u de originele factuur en aankoopnota nog in uw bezit heeft. Wij behouden ons het recht tot garantie door verkeerd gebruik of onzorgvuldigheid. Voor onze producten van hout zoals wandplanken en deuren, geven wij 6 maanden garantie! Gebreken dienen binnen deze periode schriftelijk aan ons gemeld te worden. Na deze periode van 6 maanden vervalt de volledige garantie omdat wij geen invloed hebben op de leefomgeving van de deur zoals het gebruik en klimaat waardoor deze producten mogelijk kunnen vervormen en daardoor onbruikbaar kunnen worden. Onze deuren moeten binnen deze periode functioneel en schuifbaar blijven, is dit niet het geval en loopt een deur vast door extreme kromming dan gaan we kijken wat de oorzaak hiervan kan zijn en hier indien nodig een nieuwe deur voor maken. Voor deuren die voor badkamers gemaakt worden geld hierop een uitzondering, door de extreme temperatuurverschillen en het vochtige klimaat kunnen wij geen garantie geven op deuren (m.u.v. deuren met een stalen kader) die hier toegepast worden. Als vuistregel bij deuren mag de volgende regel worden toegepast: Op kromtrekken is een afwijking tot 10 mm acceptabel. De beperkte garantietermijn op het kromtrekken geldt alleen als er geen hinderlijke gevolgen zijn waardoor de deur niet vrij kan schuiven of scharnieren. Voor wandplanken en deuren die door ons zijn afgewerkt met een kleurbehandeling zoals een olie/verf of beits behandeling geldt dat dit bij in ontvangst neming van het product hier geen hinderlijke gebreken aan te vinden zijn. Echter geven wij geen lange termijn garantie op onze kleur behandelingen. Vanwege de gevolgen van temperatuurverschillen, lichtval en vochtpercentages is het mogelijk dat bij uw behandelde product verkleuringen en/of scheuringen ontstaan ten gevolge van deze omstandigheden.

 1. Bestellingen annuleren

Bestellingen kunnen binnen 24 uur na bestellen/opdracht geven kosteloos geannuleerd worden. Indien u een maatwerk product met een lange levertijd heeft gekozen dan kan dit alleen geannuleerd worden in overleg nadat blijkt dat deze nog niet in productie is genomen of dat er geen producten zoals glas of andere halffabricaten voor besteld zijn. Indien u toch in of na het productieproces wil annuleren behoudt schuifdeur-totaal zich het recht voor om de daarvoor gemaakte kosten `geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen. Annulering dienen te allen tijde schriftelijk te worden doorgegeven en door ons te worden bevestigd. Schuifdeur-totaal zal indien nodig een incassotraject starten om de gemaakte kosten te incasseren.

 

 1. Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@schuifdeur-totaal.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 1. Aansprakelijkheid

Alle producten uit het assortiment van Schuifdeur-totaal.nl worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Eventuele klachten kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan ons voorleggen. Schuifdeur-totaal.nl is niet aansprakelijk voor het verkeerd of onjuist gebruik van de producten. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele schade van onze producten of de achterliggende constructie bij het monteren ervan . Ook is het mogelijk dat de kleur van de afgebeelde artikelen op onze webshop af kunnen wijken van de werkelijkheid. Verpakkingsmateriaal dient buiten bereik van kinderen te worden gehouden.

 1. Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 1. Privacy-statement

De door de koper aan Schuifdeur-totaal.nl beschikbaar gestelde persoonsgegevens zullen uitsluitend door Schuifdeur-totaal.nl worden gebruikt en zullen in geen geval aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dat noodzakelijk is voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

 

 1. Vragen

Als u vragen, klachten of suggesties heeft, dan wordt Schuifdeur-totaal.nl daarvan graag telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.

 1. Privacy Schuifdeur-totaal.nl

 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop www.Schuifdeur-totaal.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Klantgegevens worden door ons alleen opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Voor overige toepassing zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Schuifdeur-totaal.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling ten behoeve van het uitvoeren van deze bestelling.Schuifdeur-totaal.nl verkoopt uw gegevens niet. Wij geven uw persoonlijke gegevens, waarbij inbegrepen uw adres en e-mailadres, niet door aan derden. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (bijvoorbeeld vervoerders waardoor de levering verzorgd wordt). In alle gevallen worden uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 1. Inlichtingen

Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neemt u hiertoe contact met ons op via info@Schuifdeur-totaal.nl.

 

 1. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In onze on-line winkel gebruiken wij cookies om uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw deze gegevens in te vullen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op www.Schuifdeur-totaal.nl geen cookies ontvangt.

 1. Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer

Welkom bij www.Schuifdeur-totaal.nl . De domeinnaam www.Schuifdeur-totaal.nl , als ook de website die bereikbaar is onder het domein www.Schuifdeur-totaal.nl (hierna: ‘Website’) is in eigendom van Schuifdeur-totaal.nl geregistreerd in Nederland onder KvK nummer 68268548, en gevestigd en kantoorhoudende te Westerhaar aan de (7676 DH) Kalmoes 10. Deze Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer (hierna gezamenlijk: ‘Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de Webshop. Doordat u zich op de Website begeeft verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Voorwaarden. Indien u zich niet kunt vinden in de Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het gebruik van de Website te staken. De inhoud en lay-out van de Website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt onder meer in dat het, behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, verboden is de inhoud van deze Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schuifdeur-totaal.nl . Tevens worden alle mogelijke rechten op deze Website en de inhoud daarvan uitdrukkelijk voorbehouden. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de Website wordt besteed, geeft Schuifdeur-totaal.nl geen garanties ten aanzien van de volledigheid en / of juistheid van de informatie die op of via de Website openbaar wordt gemaakt. Bovendien geeft zij geen garantie dat het gebruik van de Website zal (kunnen) leiden tot en / of geschikt is voor het bereiken van het door de gebruiker van de Website gewenste doel. Schuifdeur-totaal.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze website rechten worden ontleend. Schuifdeur-totaal.nl is steeds bevoegd om de informatie op de Website of de informatie die via de Website openbaar gemaakt wordt te wijzigen en / of aan te vullen of te verwijderen. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, alle geschillen die ontstaan in verband met of voortvloeiende uit deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo, dan - wel ter keuze van Schuifdeur-totaal.nl – de bevoegde rechter.

Download HIER onze algemene voorwaarden in pdf bestand.

Facebook Pinterest